Uusimmat tiedotteet

19.08.2014

Tecnotreelle 7 miljoonan dollarin tilaus Keski-Amerikasta
Lue lisää

13.08.2014

Tecnotree Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2014 (tilintarkastamaton)
Lue lisää

06.08.2014

Tecnotreen alkuvuoden liikevaihto jäi alhaiseksi
Lue lisää

Kaikki tiedotteet
211

Hallinto ja johtaminen

Konsernirakenne

Tecnotree Oyj on Suomessa rekisteröity ja kotipaikkaansa pitävä julkinen osakeyhtiö. Tecnotree -konserni muodostuu Tecnotree Oyj:stä (jäljempänä Tecnotree) ja sen tytäryhtiöistä. Tecnotreen merkittävimpiä tytäryhtiöitä ovat Tecnotree Ltd, Irlanti, Tecnotree Sistemas de Telecommunicação Ltda, Brasilia, Tecnotree Argentina SRL, Tecnotree (M) Sdn Bhd, Malesia ja  Tecnotree Convergence Ltd., Intia.

Ylin vastuu konsernin hallinnosta ja toiminnasta on Tecnotreen lakisääteisillä toimielimillä, joita ovat yhtiökokous, hallitus sekä toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan apuna toimii konsernin johtoryhmä.

Konsernijohto koostuu toimitusjohtajasta, konsernin johtoryhmän jäsenistä sekä muista konsernijohdon tehtäviä hoitavista johtajista ja asiantuntijoista.

Konsernin emoyhtiönä Tecnotree vastaa konsernin hallinnosta, strategisesta suunnittelusta, taloudesta, rahoituksesta ja sijoittajasuhteista sekä tarjoaa operatiivisille liiketoimintayksiköille konsernipalveluja.

Sovellettavat säännökset

Tecnotreen hallintoon, johtamiseen ja päätöksentekoon sovelletaan voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä Tecnotreen yhtiöjärjestystä.

Yhtiö noudattaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n, Keskuskauppakamarin ja Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n yhteistä suositusta julkisten yhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä (jäljempänä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi).

Yhtiö noudattaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta.

Tiedustelut info@tecnotree.com

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile